Ansambluri

Anunturi

// now 2 column - camere - compartimentare
// same for etaj min and max
Dictionar

- A - |  Acreditiv |  Actionar |  Actiune |  Actiune la purtator |  Actiune nominativa |  Activitati bancare |  Activitati bancare autorizate |  Agentie bancara |  Analiza dosarului |  Angajament bancar |  Anuitate |  Asociatia Romana a Bancilor |  ATM |  - B - |  Baza de calcul a venitului |  Bilet la ordin |  Biroul de credit (BC) |  Bonitate |  BUBOR |  - C - |  Comision la administrarea creditului |  Cadastru |  Capital circulant |  Capital permanent |  Capital social subscris |  Capital social varsat |  Carte funciara |  Cash colateral |  Centrala Riscurilor Bancare (CRB) |  Cerere de credit |  Cesiune |  Constructia imobilului |  Cont Escrow |  Cont la banca respectiva |  Creanta |  Credit |  Credit bancar |  Creditor |  Creditul imobiliar |  Creditul ipotecar |  Creditul punte |  - D - |  Debitor |  Depozit bancar |  Depunere |  Documentatie de credit |  Dobanda fluctuanta / fixa |  - E - |  Eliberare de numerar |  Eligibilitate |  EURIBOR |  Eurocredit |  Evaluarea imobilului |  Executor bancar |  Extras de cont |  - F - |  Factoring |  Factoring - Contract pentru servicii de factoring |  Finantarea creantelor  |  Formular de recunoastere al factorului |  - G - |  Gaj |  Garant |  Garantie |  Garantie bancara |  Gasirea imobilului |  Girant |  - I - |  Intabulare |  Instrumente financiare |  Instrumente financiare derivate |  Ipoteca |  Ipoteca pe imobil |  - L - |  Leasing |  LIBOR |  Linia de credit |  - M - |  Moneda |  - N - |  Nerezident valutar |  Nivelul efectiv al RMO |  Notificarea acreditivului |  - O - |  Obiect de creditare |  Oferta publica de valori mobiliare |  Oferta publica de cumparare |  Oferta publica de preluare |  Oferta publica de preluare voluntara |  Oferta publica de vanzare primara |  Operatiune |  Ordin |  Ordin de plata |  Ordin limita |  - P - |  Pasiv bancar |  Piata de capital |  Plafon de credite |  Plasament |  Plata |  Plata fara numerar |  Plata in numerar |  - R - |  Rambursarea creditelor |  Rata dobanzii |  Raport venit / rata lunara |  Rate fixe / fluctuante |  Renovare |  - S - |  Scrisoare de garantie bancara |  - T - |  Titlu cu venit fix |  Titlu cu venit variabil |  Titlu de credit |  Titlu de imprumut |  Titlu de valoare |  Titluri de investitii |  Titluri financiare |  - V - |  Valoare adaugata |  Valoarea maxima / minima achizitie |  Valoare nominala |  Valori mobiliare |  Valori mobiliare emise in mod continuu sau repetat |  Valuta |  Valuta efectiva |  Valuta in cont |  Virament | 

 

- A -

Acreditiv

Modalitate de plata prin care cumparatorul rezerva o anumita suma de bani in numele furnizorului sau la unitatea bancara a acestuia din urma, in vederea achitarii marfurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor efectuate, atunci cand expedierea, executarea sau prestarea lor se face in conditiile convenite. Acreditivul se poate deschide la banca ordonatorului, la banca furnizorului sau la o alta banca conform intelegerilor intervenite intre parti. Acreditivul este cel mai sigur mijloc de plata pentru ambele parti, dar si cel mai costisitor. Cumparatorul are avantajul indeplinirii corecte a obligatiilor de catre furnizor. Furnizorul are avantajul incasarii sumei corespunzatoare daca isi indeplineste indatoririle. Acreditivul se deschide pentru fiecare client in parte, la cererea cumparatorului. Aceasta modalitate de plata se utilizeaza, de regula, atunci cand cumparatorul intarzie in mod repetat plata, creand dificultati financiare furnizorului. La primirea documentelor, banca unde este deschis acreditivul verifica daca furnizorul a respectat conditiile respectate la deschidere: prezentarea documentelor care sa ateste livrarea bunurilor, executarea lucrarilor, prestarea serviciilor, autenticitatea semnaturilor de pe documente, incadrarea valorii facturilor in valoarea acreditivului. Elementele obligatorii ale unui acreditiv sunt: numele si adresa beneficiarului, numele si adresa bancii acestuia, numele si adresa cumparatorului, suma pentru care se deschide acreditivul, descrierea obiectului acreditivului, termenul de valabilitate, descrierea documentelor care fac dovada livrarii marfurilor, prestarea serviciilor, executarea de lucrari. Acreditivul presupune ca in contul clientului la banca emitenta a acreditivului, exista suma necesara acoperirii creditului si care nu va putea fi utilizata decat in acest scop. Decontarea se face doar in momentul cand toate conditiile de fond si de forma au fost indeplinite. Acreditivul se inchide in una din situatiile: la utilizarea integrala a sumei, la expirarea termenului de valabilitate, la cererea platitorului, dar numai dupa ce furnizorul si-a dat acordul. Soldul ramas neutilizat se vireaza de catre banca domiciliatoare a acreditivului in contul corespunzator al cumparatorului de la banca sa. Acreditivul este un instrument de plata foarte des utilizat in schimburile economice internationale (acreditiv documentar).

Actionar

Persoana fizica sau juridica, care detine actiuni la una sau mai multe societati pe actiuni.

Actiune

Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni. Actiunile sunt de valori egale, conferind detinatorilor drepturi egale de a participa la adunarile generale, drept de vot, de a lua parte la administrarea si controlul societatii, de a participa la impartirea rezultatelor financiare ale societatii proportional cu valoarea actiunilor pe care le detin. Actiunile sunt indivizibile, iar valoarea lor nominala se stabileste prin contractul de societate sau statut. Pot fi: nominative si la purtator.

Actiune la purtator

Este un tip de actiune care nu are indicat pe ea numele si prenumele titularului si care confera detinatorului, oricare ar fi el, toate drepturile ce decurg din aceasta. In cazul in care in contractul de societate nu s-a precizat altfel, actiunile emise vor fi la purtator.

Actiune nominativa

Tip de actiune care are inscris pe ea numele actionarului si care nu poate fi transmisa altei persoane fara acordul societatii. Actiunea nominativa poate fi platita si in transe. Legea prevede ca actiunile emise de societatile bancare sa fie actiuni nominative.

Activitati bancare

Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati: acordarea de credite; contracterea de credite de pe piata interbancara si de la BNR; operatiuni de factoring si scontarea efectelor de comert inclusiv forfetare; emiterea si gestionarea instrumentelor de plata si de credit; plati si decontari; leasing financiar.

Activitati bancare autorizate

Transferuri de fonduri intre titularii de conturi; emiterea de garantii si asumarea de angajamente; tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit) , valuta, instrumente financiare derivate, metale pretioase, valori mobiliare; intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de aceasta; administrarea de portofolii ale clientilor, in numele si pe riscul acestora; custodia si administrarea de valori mobiliare; depozitarea pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare; inchirierea de casete de siguranta; consultanta bancara; operatiuni de mandat.

Agentie bancara

Unitate bancara creata in zone de interes ale bancii pentru a inlesni efectuarea operatiunilor pentru clientii sai sau pentru extinderea pe un nou segment de piata.

Analiza dosarului

Cand te hotarasti sa iei un credit, completezi niste formulare si depui niste acte pe care banca ti le solicita; se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii, iar in urma analizei se stabileste daca solicitantul va fi creditat sau nu.

Angajament bancar

Consta intr-o intelegere sau conventie care are loc intre doua banci prin care se stabileste modul de acordare, utilizare si rambursare a creditelor sau cu privire la modul de efectuare a anumitor operatiuni bancare.

Anuitate

Suma de bani platita anual, o anumita perioada de timp de catre debitor, pentru rambursarea unei sume de bani. Anuitatile pot fi anticipate (la inceputul perioadei: luna, trimestru, semestru, an) sau posticipate (plata are loc la sfarsitul perioadei: luna, trimestru, semestru, an).

Asociatia Romana a Bancilor

Aceasta asociatie functioneaza in conformitate cu Legea nr. 33/1991 - privind activitatea bancara - si isi propune sa reprezinte interesele colective ale bancilor in relatiile cu autoritatile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii sai si publicul asupra unor probleme specifice, sa organizeze o serie de servicii de interes comun, sa colaboreze cu Banca Nationala a Romaniei.

ATM

Desemneaza automatele bancare utilizate de catre banci pentru a oferi diverse servicii clientilor acestora - eliberare numerar si tranzactii bancare electronice: interogare sold, plata facturilor de telefonie mobila si fixa, plata abonamentului Tv, plata prin ATM-uri a taxelor si impozitelor datorate administratiei publice, transferuri din contul de card in contul curent sau transferuri din contul de card in contul de card virtual pentru efectuarea de cumparaturi pe Internet. ATM-urile permit clientilor eliberarea de numerar in conditii de operativitate maxima, permanent, si cu posibilitatea eliberarii si in alte locuri decat sediul bancii. Eliberarea numerarului se realizeaza automat prin introducerea unui card si a codului personal de identificare - PIN, in limitele disponibilului in cont, sau in cazul cardurilor de credit, cardurilor de debit cu facilitati de overdraft - in limita unui plafon stabilit de catre fiecare banca in parte. Pentru clientii care sunt posesori ai unor carduri emise de o alta banca decat cea al carui bancomat este utilizat pentru retragere de numerar, se va percepe un comision suplimentar, sumele puse la dispozitia clientilor fiind ulterior recuperate prin relatiile de corespondenta dintre banci.

- B -

Baza de calcul a venitului

Baza de calcul a venitului este modul in care se calculeaza venitul care se va lua in considerare la acordarea creditului; se pot lua in considerare venitul solicitantul, venitul cumulat al solicitantulului si al sotiei/sotului, sau venitul cumulat al membrilor de gradul unu ai familiei.

Bilet la ordin

Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar. Elementele obligatorii pe care biletul la ordin trebuie sa le contina sunt: denumirea de bilet la ordin; promisiunea expresa si neconditionata a emitentului de a plati o anumita suma de bani; scadenta platii; locul unde se va efectua plata; locul si data emiterii biletului la ordin; semnatura emitentului. In cazul in care lipseste una din mentiunile amintite, biletul la ordin nu este valabil, decat in cazul in care: daca lipseste scadenta, biletul la ordin e platibil la vedere; daca lipseste locul platii, plata se va efectua la locul unde a fost emis titlul respectiv; daca lipseste locul emiterii, acesta se considera a fi cel mentionat langa numele semnatarului. Biletul la ordin indeplineste functia de instrument de plata si de titlu de credit, el putand fi utilizat pentru garantarea unor tranzactii financiare internationale.

Biroul de credit (BC)

Biroul de credit este o institutie privata, avand ca actionari bancile comerciale. Baza de date administrata de acesta cuprinde informatii legate de creditele contractate de persoane fizice. Aceste informatii sunt utilizate de catre banci la analiza dosarelor de credit pentru a vedea comportamentul financiar al potentialilor clienti. A se vedea si: Centrala Riscurilor Bancare (CRB)

Bonitate

Capacitatea debitorului de a face fata obligatiilor de plata la scadenta. Pentru determinarea bonitatii se tine cont de o serie de indicatori, cum ar fi: lichiditatea, solvabilitatea, rentabilitatea, gradul de indatorare al debitorului, etc.

BUBOR

Rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara; rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este mai mare decat BUBOR, intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara. (BUBOR).

- C -

Comision la administrarea creditului

Pentru serviciile si operatiunile pe care banca le realizeaza pe durata creditului, se percepe un comision din valoarea creditului, care nu depaseste 4%.

Cadastru

Totalitatea lucrarilor tehnice de determinare exacta a unor proprietati funciare, cu toate caracteristicile lor. Registru in care sunt incluse datele obtinute in urma unor asemenea lucruri.

Capital circulant

Fondurile disponibile pentru cheltuieli precum publicitate, salarii, chirii si alte costuri operationale. Adeseori aceste fonduri sunt disponibile prin contractarea unor imprumuturi garantate.

Capital permanent

Reprezinta sursele sigure ale unei intreprinderi; cuprinde capitalul propriu si datoriile pe termen mediu si lung.

Capital social subscris

Valoarea capitalului inscris in actul constitutiv al societatii. Marimea sa este data de scopul pe care si l-au propus asociatii sau actionarii, de natura activitatii firmei, de legislatia tarii respective. Capitalul social al unei banci trebuie sa fie in numerar.

Capital social varsat

Reprezinta capitalul efectiv depus de catre actionari sau asociati. Varsarea capitalului social se face intr-un anumit termen, stabilit in contractul de societate. De exemplu, la societatile pe actiuni, actionarii au obligatia sa verse cel putin 30% din capitalul social (aportul in numerar) la constituire, urmand ca restul sa fie completat in 12 luni. Aportul in natura se varsa 100%. La societatile pe actiuni, constituite prin subscriptie publica, este obligatoriu sa se verse 50% din aportul in numerar la constituire. La societatile bancare, capitalul social subscris trebuie sa fie varsat numai in forma baneasca.

Carte funciara

Cartea funciara este un registru oficial in care se inventariaza toate proprietatile de pamant individuale din cuprinsul unei regiuni, mentionandu-se numele proprietarului, suprafata terenului si vecinatatile; carte funciara. Arhiva Electronica (de Garantii Reale Mobiliare) este o arhiva constituita pe baza datelor din contractele de imprumut dintre banci romanesti si societati comerciale sau persoane fizice. A fost infiintata prin Legea nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, fiind operationala din 15.12.2000.

Cash colateral

Depozitul bancar constituit de catre debitor/garant la banca la care se contracteaza un credit. Acest depozit se face in vederea garantarii imprumutului si i se inapoiaza solicitantului numai dupa rambursarea integrala a creditului. In caz de executare silita, ca urmare a nerambursarii creditului la scadenta, banca va intra in proprietatea sumelor depuse in depozitul bancar. Acest depozit mai este denumit in practica bancara si depozit colateral.

Centrala Riscurilor Bancare (CRB)

Centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri. Informatia de risc bancar se raporteaza de catre institutiile de credit, se prelucreaza si se difuzeaza de catre CRB si cuprinde datele de identificare a unui debitor, persoana fizica sau juridica nonbancara si operatiunile in lei sau in valuta prin care institutiile de debit se expun la risc fata de acel debitor.

Cerere de credit

Solicitare scrisa adresata de o persoana fizica sau juridica unei banci sau unei institutii de credit pentru a i se acorda un credit. Datele cuprinse in aceasta cerere se refera la datele de identificare a solicitantului, calitatea acestuia, reprezentantii sai legali, destinatia creditului, tipul creditului solicitat, suma solicitata, moneda in care este exprimat creditul, perioada pentru care se solicita creditul, modalitatea de rambursare - in transe egale sau nu, garantii propuse, giranti, semnaturi, etc.

Cesiune

Cesiunea reprezinta transmiterea de catre debitor a drepturilor de creanta in favoarea creditorului. Acesta poate avea drepturi asupra salariului, primelor de asigurare, contractelor civile, comerciale sau de alta natura ale solicitantului. De obicei, cesiunea drepturilor de creanta se constituie in favoarea bancii cu titlu de garantie, In caz de executare silita ca urmare a nerambursarii la scadenta a creditului, banca este in drept sa incaseze creanta cedata de persoana in cauza.

Constructia imobilului

Constructia imobilului se refera la activitatile pe care le desfasoara solicitantul pentru construirea casei : de la proiectare pana la finisare.

Cont Escrow

Contul escrow este un cont constituit ca garantie, dar tinut de un tert nefiind insa discretionar la dispozitia acestuia. Acest cont apare ca garantie intre debitor si creditor, si este "folosit" in cazul in care unul dintre ei nu-si achita obligatiile contractuale.

Cont la banca respectiva

Pentru a atrage trafic monetar in banca, ti se va impune de unele banci sa iti deschizi cont (pentru operatiuni curente, viramentul salariului); pentru asta banca iti ofera unele avantaje, cum ar fi o dobanda mai mica sau un termen mai mare.

Creanta

O suma de bani datorata de un client in urma acordarii unui credit ne-garantat pentru obtinerea unui bun. Creantele sunt considerate ca si capital circulant in bilant si au termene de plata de maxim 90 de zile.

Credit

Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor, pe o anumita perioada de timp, contra unei dobanzi, si care urmeaza a fi restituita la anumite termene, numite scadente. Printre elementele obligatorii ale unui credit se gasesc: suma creditului, dobanda, perioada pentru care e contractat creditul, modalitatea de rambursare - constanta sau degresiva, garantii, giranti, termene de rambursare. Legea bancara nr. 58/1998 defineste creditul ca fiind orice angajament de plata a unei sume de bani in schimbul dreptului la rambursarea sumei platite precum si la plata unei dobanzi sau a altor cheltuieli legate de aceasta suma sau orice prelungire a scadentei unei datorii si orice angajament de achizitionare a unui titlu care incorporeaza o creanta sau a altui drept la plata unei sume de bani.

Credit bancar

Suma de bani acordata de o banca in calitate de imprumutator (creditor) unei persoane fizice sau juridice in calitate de imprumutat (debitor), pe o anumita perioada de timp, cu o anumita destinatie, contra unei dobanzi. Creditul bancar se acorda contra unor garantii si in baza unor contracte incheiate intre parti, care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor

Creditor

Creditorul este persoana juridica care, in termeni legali, acorda credite pentru anumite bunuri. In cazul de fata, bancile sunt creditorii.

Creditul imobiliar

Creditul imobiliar este oricare tip de credit destinat achizitionarii unui imobil, garantat in diverse moduri.

Creditul ipotecar

Creditul ipotecar este un credit imobiliar garantat numai cu ipoteca asupra locuintei achizitionate si este reglementat de o lege speciala. Deci, creditul ipotecar este un credit imobiliar de un anume tip.

Creditul punte

Creditul punte este un imprumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienti eligibili pentru un credit ipotecar, care nu dispun in prezent de suma de bani necesara pentru a constitui avansul la achizitionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliara (apartament sau casa) pe care intentioneaza sa o vanda pentru a constitui avansul. Scopul acestui credit este de a acorda finantare pentru avans pe perioada cuprinsa intre momentul semnarii contractului de credit ipotecar si implicit al achizitiei noului imobil pana la vanzarea imobilului pe care il detin in prezent.

- D -

Debitor

Debitorul este persoana care dupa ce a solicitat creditul si i-a fost acordat, plateste periodic - in termenii contractului incheiat cu banca - ratele aferente. Este acelasi lucru cu solicitantul.

Depozit bancar

Sume de bani, hartii de valoare, obiecte de valoare depuse spre pastrare si fructificare la o banca si care vor fi restituite la solicitarea depunatorului. Depozitele banesti reprezinta principala sursa de atragere de disponibilitati, in vederea plasarii ulterioare a acestora de catre banca, respectiv pentru acordarea de credite. Depozitele bancare sunt "la vedere" - caz in care sumele pot fi retrase oricand sau "la termen" - caz in care sumele nu pot fi retrase decat la expirarea termenelor pentru care au fost constituite. Pentru depozitele la vedere, bancile platesc o dobanda mai mica decat pentru cele la termen, in timp ce pentru pastrarea unor obiecte de valoare percep un comision.

Depunere

Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci pentru a fi inregistrat in cont sau pentru achitarea serviciului datoriei fata de banca.

Documentatie de credit

Totalitatea documentelor necesare pentru acordarea unui credit unei persoane fizice sau juridice, de catre o banca. Se solicita cel putin urmatoarele documente: situatiile financiare actuale ale solicitantului si ale garantilor acestuia, inclusiv proiectia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor; descrierea modalitatilor de garantare pentru plata integrala a datoriei; evaluarea bunurilor care fac obiectul garantiei creditului; descrierea conditiilor creditului: valoarea creditului, rata dobanzii, graficul de rambursare, destinatia creditului, moneda in care este exprimat creditul; semnatura fiecarei persoane care a autorizat creditul in numele bancii, etc.

Dobanda fluctuanta / fixa

Dobanda fluctuanta / fixa indica tipul dobanzii: fixa (ramane neschimbata pana la sfarsitul termenului) sau fluctuanta ( se modifica in functie de diferite criterii: evolutia pietei, indicii monetari europeni).

- E -

Eliberare de numerar

Operatiune prin care o banca pune la dispozitia clientilor ei, titulari ai unor conturi, sume de bani in numerar pentru ca acestia sa efectueze diferite plati. Eliberarea de numerar se face in limita disponibilului din cont. Eliberarea de numerar peste limitele disponibilitatilor banesti din conturi poarta numele de facilitate de overdraft sau descoperit de cont si se face in baza unei analize minutioase efectuate de banca . De exemplu, pentru facilitatea de overdraft atasata cartilor de plata (cardurilor bancare), banca stabileste un plafon peste care nu se pot retrage disponibilitati, plafon care poate reprezenta pana la trei salarii. Pe piata bancara romaneasca oferta de astfel de produse este diversificata, fiecare banca utilizand propriile norme.

Eligibilitate

Eligibilitatea este suma de criterii si conditii pe care o indeplineste sau nu o persoana care solicita credit (se poate referi si la cererea de credit pe care aceasta persoana o depune).

EURIBOR

Abreviere pentru sintagma "Euro Interbank Offered Rate". Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata, practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in Euro. Este un termen analog LIBOR, care insa se refera la Euro, si este cel mai folosit termen de pe piata valutara din zona Euro. Acesta denumeste un index bazat pe rata dobanzii practicata pentru depozite in Euro la 12 luni, care este publicata de catre Banca Centrala Europeana si este folosita de obicei ca rata de referinta pentru ipoteci cu rate variabile.

Eurocredit

Forma de creditare bazata pe depozitele in eurovalute sau a sumelor imprumutate de banci pe piata bancara. Resursele care stau la baza creditarii sunt atrase de pe piata de regula pe termene scurte, urmand ca ulterior, banca sa asigure resursele necesare, prin atragerea de depozite de la alte banci sau de pe piata. Aceste credite mai sunt cunoscute si sub denumirea de credite rotative sau rool-over.

Evaluarea imobilului

Banca nu acorda suma pe care o cere solicitantul, ci contravaloarea apartamentului care va fi cumparat; evaluatorul specializat este cel care apreciaza cat costa apartamentul si se poate intampla ca el sa stabileasca un pret mai mic decat cel pe care il cere vanzatorul.

Executor bancar

Persoana integrata Corpului executorilor bancari care este investita cu indeplinirea oricarei activitati legale care are drept scop realizarea voluntara sau prin executare silita a obligatiilor ce decurg din titlurile executorii ce apartin bancilor. Printre atributiile executorului bancar se regasesc: punerea in executare a titlurilor executorii ce apartin bancii, notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, comunicarea actelor de procedura, aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta de judecata in favoarea bancii, intocmirea proceselor verbale de constatare, intocmirea protestelor de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor, constatarea starii de insolvabilitate a debitorului urmarit, etc.

Extras de cont

Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada, prin conturile deschise de clienti la banca. Extrasul de cont se poate elibera la cerere, dar si la intervale stabilite de comun acord cu titularii de cont.

- F -

Factoring

Cesionarea facturilor catre un tert cu scopul de a obtine lichiditati

Factoring - Contract pentru servicii de factoring

Documentul ce contine termenii si prevederile unei relatii contractuale de factoring.

Finantarea creantelor

Reprezinta o metoda de finantare pe termen scurt. Imprumuturile catre companii au statut colateral in creantele unei companii prin rata de risc. Creantele sunt colaterale, iar imprumuturile sunt calculate ca parte a activelor garantate.

Formular de recunoastere al factorului

Formularul trimis de catre factor clientilor sai prin care acesta confirma existenta facturii si transferarea platilor catre compania de factoring.

- G -

Gaj

Gajul este dreptul bancii asupra unor bunuri determinate aflate in patrimoniul solicitantului. Astfel banca are dreptul, ca in caz de executare silita ca urmare a neplatii ratelor si dobanzii, sa dispuna de bunurile care au fost puse drept gaj de catre solicitant. Gajul se constituie in baza unui contract sub semnatura privata sau in forma autentica si nu il impiedica pe debitor sa dispuna de patrimoniul sau, cu conditia ca actele incheiate sa nu fie facute pentru a frauda creditorul.

Garant

Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau. Garantul este obligat sa plateasca in locul debitorului in cazul in care acesta nu isi onoreaza obligatiile.

Garantie

Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau. Garantia da dreptul creditorului ca in cazul in care debitorul sau girantii sai nu pot onora obligatiile asumate, sa declanseze procedurile de executare silita a bunurilor, veniturilor sau averii debitorului/girantilor acestuia.

Garantie bancara

Girul dat de o banca pentru un client al sau cu scopul obtinerii de catre acesta a unui credit de la o terta persoana. Banca isi asuma obligatia achitarii sumelor care rezulta din neachitarea obligatiilor de plata de catre clientul in favoarea caruia a acordat garantia bancara.

Gasirea imobilului

Majoritatea bancilor solicita gasirea imobilului inainte de solicitarea creditului si o dovada (un precontract cu vanzatorul) ca intr-adevar vei folosi banii pentru a-ti cumpara apartamentul.

Girant

Persoana care transmite o cambie prin gir unei alte persoane numita giratar. Girantul unei cambii raspunde solidar cu ceilalti giranti si cu tragatorul pentru acceptarea si plata cambiei la scadenta, daca nu s-a stipulat altfel. Girantul are posibilitatea sa se sustraga de la acceptare sau de la plata fata de primul giratar prin inscrierea in textul girului a unor formule precum: "fara garantie", "fara raspundere". Totodata, girantul poate fi acea persoana care garanteaza cu bunurile sau veniturile sale pe beneficiarul unui credit bancar, asigurand ca in cazul in care imprumutatul nu-si achita obligatiile fata de banca, aceasta din urma isi va recupera creanta de la girant

- I -

Intabulare

A inscrie definitiv un drept de proprietate sau un drept real imobiliar in cartea funciara.

Instrumente financiare

1.    valori mobiliare
2.    titluri de participare la organismele de plasament colectiv
3.    instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit
4.    contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri
5.    contracte forward pe rata dobanzii
6.    swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni
7.    optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. a) - d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii
8.    instrumente financiare derivate pe marfuri
9.    orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata

Instrumente financiare derivate

contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; optiuni pe: valori mobiliare, titluri de participare la organismele de plasament colectiv, instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit, contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii; instrumente financiare derivate pe marfuri;combinatii ale acestora, precum si alte instrumente calificate astfel prin reglementari ale C.N.V.M.

Ipoteca

Ipoteca este o garantie reala, servind la garantarea obligatiilor unui debitor fata de creditorul sau, printr-un bun imobil din propriul sau patrimoniu, anume desemnat pe cale legala in acest scop (ipoteca nu presupune deposedarea debitorului de imobil).

Ipoteca pe imobil

Imobilul pentru care se ia creditul se ipotecheaza in favoarea bancii, astfel incat daca ratele si dobanzile nu mai sunt platite, banca ia apartamentul creditat Girantul este persoana care accepta sa sustina solicitantul in contractarea creditului ; creditul ipotecar a diminuat mult rolul girantilor, dar mai exista inca banci care cer si giranti; girantul poate garanta in favoarea solicitantului cu o suma de bani sau cu un alt imobil.

- L -

Leasing

Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati financiare care le cumpara de la producatori si le inchiriaza apoi beneficiarilor, pe o perioada de timp determinata, contra unei chirii, acestia din urma avand posibilitatea achizitionarii la expirarea duratei contractului de leasing.

LIBOR

Abreviere pentru sintagma "London Interbank Offered Rate". Rata a dobanzii practicata pe piata londoneza de catre bancile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce si pentru a-si imprumuta bani una alteia. Poate fi exprimata si ca o medie a ratelor dobanzii pe care marile banci internationale si le aplica reciproc, pentru a imprumuta dolari americani pe piata financiara londoneza. Rate similare exista si pe alte piete, precum Pibor in Paris sau Ribor in Roma. Libor este insa frecvent folosit ca un termen generic pentru toate ratele interbancare.

Linia de credit

Reprezinta sistemul general de acordare a creditelor si presupune stabilirea unui plafon maxim al creditelor ce urmeaza a fi acordate. Exista mai multe forme: linie de credit provizorie - caz in care banca creditoare poate oricand cere acoperirea debitului. Reprezinta modalitatea cea mai putin utilizata deoarece este cea mai putin avantajoasa pentru clienti, linia de credit confirmata - este mai avantajoasa decat cea provizorie, are la baza un acord scris cu clauze precis determinate, linia de creadit REVOLVING - este cea mai avantajoasa si reprezinta modalitatea curenta de obtinere de credite de catre agentii economici. In acest caz plafonul maxim al creditului se imparte in mai multe transe, iar conditiile generale de acordare a creditelor se stabilesc o singura data, la momentul deschiderii liniei de credit. Clientul primeste prima transa in baza liniei deschise, eliberarea celei de-a doua transe si a urmatoarelor realizandu-se automat, cu conditia rambursarii transei/transelor anterioare, creditele pentru stocuri - se mai numesc si "credite de companie", sunt destinate sa asigure resursele necesare in cazul aparitiei unui dezechilibru in cadrul circuitului aprovizionare - productie - vanzare. In acest caz creditele sunt garantate cu bunurile, marfurile aflate in unul sau altul din cele trei stadii. Credite pe baza de document - cel mai important document este Warantul; este un document care atesta existenta marfurilor intr-un depozit general (porturi, vami). El permite transmiterea proprietatii, fiind utilizat pentru obtinerea si garantarea creditului bancar. Warantul se utilizeaza fie ca efect de comert (cambie) asigurand creditorului, respectiv bancii garantia asupra marfurilor si posibilitatea rascumpararii creditului acordat, fie se poate mobiliza, respectiv negocia, respectiv poate fi vandut bancii obtinandu-se pe seama lui un imprumut.

- M -

Moneda

Moneda reprezinta moneda in care se acorda creditul; conditiile difera in functie de moneda (de exemplu, pentru un credit in lei, dobanda va fi intotdeauna mai mare) ; unele banci au conditii diferite pentru lei si pentru valuta (USD si Euro). Valoarea maxima / minima achizitie = este suma maxima pe care banca o acorda pentru cumpararea imobilului; in unele cazuri suma pentru achizitie difera de cea pentru renovare sau constructie.

- N -

Nerezident valutar

Persoana fizica sau juridica straina, care opereaza pe piata valutara a statului respectiv, in anumite limite si conditii. BNR considera nerezidenti din punct de vedere valutar: persoanele juridice care nu sunt inregistarate si autorizate sa desfasoare activitati in Romania; ambasadele, consulatele sau alte reprezentante ale altor tari in Romania, precum si organizatiile internationale sau reprezentante ale unor astfel de organizatii care functioneaza in Romania; sucursalele, filialele, reprezentantele si agentiile unor firme romanesti care desfasoara activitati si sunt inregistrate in strainatate ca persoane juridice; persoanele fizice, cetateni straini, care lucreaza in cadrul ambasadelor, consulatelor si reprezentantelor altor tari in Romania sau in cadrul unor organizatii internationale sau reprezentante ale acestora care functioneaza in Romania; persoanele fizice, cetatenii straini, precum si persoanele fara cetatenie, cu domiciliul in strainatate.

Nivelul efectiv al RMO

Este soldul mediu zilnic inregistrat de banca in contul curent de la BNR.

Notificarea acreditivului

Instiintare scrisa a beneficiarului unui acreditiv de catre banca emitenta, asupra faptului ca in favoarea sa a fost deschis un acreditiv; se comunica de asemenea si conditiile acreditivului.

- O -

Obiect de creditare

Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze.

Oferta publica de valori mobiliare

comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre valorile mobilare oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vanzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare

Oferta publica de cumparare

oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare, adresata tuturor detinatorilor acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea detinatorilor respectivelor valori mobiliare

Oferta publica de preluare

oferta publica de cumparare care are ca rezultat, pentru cel care o promoveaza, dobandirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societati comerciale;

Oferta publica de preluare voluntara

oferta publica de preluare voluntara este oferta publica de cumparare, adresata tuturor actionarilor, pentru toate detinerile acestora, lansata de o persoana care nu are aceasta obligatie, in vederea dobandirii a mai mult de 33% din drepturile de vot;

Oferta publica de vanzare primara

oferta publica avand ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii;

Operatiune

Este vorba despre operatiunea pe care o efectueaza banca, in cazul de fata, acordarea de credit imobiliar pentru diverse utilizari: achizitie imobil, constructie, renovare.

Ordin

Instructiunea de a cumpara sau vinde un anumit instrument financiar

Ordin de plata

Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data. Pe circuitul ordinului de plata de la platitor la beneficiar, se pot interpune mai multe banci, acestea efectuand succesiv operatiuni de receptie, autentificare, acceptare si executia ordinului de plata. Ordinul de plata trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile: banca receptoare dispune de fondurile reprezentate de suma inscrisa in ordinul de plata, fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin incasarea acesteia de la emitent; dispozitia sa nu prevada ca plata trebuie facuta la cererea beneficiarului.

Ordin limita

Ordinul de a cumpara sau vinde un instrument financiar la un pret specificat sau mai bun decat acesta si intr-o cantitate specificata

- P -

Pasiv bancar

Element de pasiv din bilantul societatilor bancare. Cuprinde operatiuni de trezorerie, operatiuni cu clientela, operatiuni privind titlurile, capitaluri.

Piata de capital

Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi. Pe pietele de capital are loc emisiunea si plasarea de valori mobiliare ale emitentilor, care apeleaza la aceasta pentru procurarea capitalului financiar necesar, catre alte entitati care dispun de capitaluri disponibile pe termen mediu si lung si doresc sa investeasca. Pe aceste piete au loc operatiuni de emitere si plasare de valori mobiliare, adica vanzarea pentru prima oara a actiunilor, obligatiunilor sau a altor titluri ale emitentilor, precum si operatiuni ulterioare de vanzare si cumparare a acestor valori mobiliare, adica se asigura circulatia acestora in functie de cerere si oferta.

Plafon de credite

Nivel maxim al creditelor autorizate a fi acordate unui client sau unui grup de firme; totodata desemneaza si nivelul maximal al soldului creditelor in care trebuie sa se incadreze o unitate bancara, stabilit de o autoritate decizionala a bancii respective.

Plasament

Investitie baneasca in active, actiuni, obligatiuni, bonuri, depozite etc., in vederea obtinerii de venit.

Plata

Operatiune prin care se stinge o obligatie prin achitarea sumei in numerar sau prin virament bancar in favoarea beneficiarului.

Plata fara numerar

Operatiune prin care are loc virarea unei sume de bani din contul platitorului in contul beneficiarului. Plata fara numerar presupune stingerea unor obligatii banesti intre parti prin efectuarea transferurilor bancare din contul platitorului in cel al beneficiarului.

Plata in numerar

Operatiune de eliberare, la ghiseele bancii, a sumelor in numerar solicitate de clienti, din conturile lor de disponibilitati sau de credite daca in contractele de credit s-a prevazut acest lucru.

- R -

Rambursarea creditelor

Operatiune de stingere treptata a obligatiilor ce revin imprumutatului prin restituirea creditelor primite de la banca. Rambursarea creditului se face conform graficului de rambursare si a prevederilor contractuale. In cazul in care ratele nu sunt rambursate la scadenta, acestea devin restante, atragand astfel si penalitati. In cazul in care numarul zilelor restante depaseste 30 de zile, se va trimite un fisier (automat de catre sistemul informatic) la Biroul de credit pentru a se inregistra in baza de date ca rau platnic cel care nu a efectuat plata.

Rata dobanzii

Cota procentuala ce se aplica de catre banci la creditele acordate si se incaseaza de catre acestea la datele convenite prin contractele de credit sau la disponibilitatile care sunt pastrate in conturi bancare. Marimea ratei dobanzii este data de cererea si oferta de resurse pe piata bancara, taxa oficiala a scontului, puterea economica a unui stat, rata inflatiei, politica adoptata de fiecare banca in parte. In practica intalnim doua notiuni: rata dobanzii active, rata dobanzii pasive.

Raport venit / rata lunara

Raportul venit / rata lunara este raportul dintre venitul tau (sau al familiei) si cat trebuie sa dai bancii in fiecare luna si este exprimat printr-o cifra; in general, aceasta cifra e 2, ceea ce inseamna ca banca nu are voie sa iti ceara mai mult de jumatate din venitul pe o luna; se considera ca poti plati restul cheltuielilor (intretinere, hrana) cu jumatatea care iti ramane.

Rate fixe / fluctuante

Se poate alege tipul de rata dorit : daca aceasta este fixa, va ramane neschimbata pe intreaga perioada ; daca rata e fluctuanta este posibil sa fie mai mare in primele luni si sa scada treptat, sa fluctueze in functie de evolutia pietei sau sa fie mai mica la inceput si sa creasca pe parcurs.

Renovare

Prin renovare se inteleg micile imbunatatiri care se pot face unui imobil : varuit, pus parchet, pus geamuri termopan, etc. In general tot aici intra si extinderea de locuinta.

- S -

Scrisoare de garantie bancara

Inscris prin care o banca denumita garanta se angajeaza irevocabil, in cazul in care o persoana fizica sau juridica denumita debitor principal nu va plati la un anumit termen o suma determinata si indicata in mod expres in scrisoare, sa plateasca ea insasi suma neachitata, in favoarea unei alte persoane fizice sau juridice denumita beneficiar, la prima cerere a acestuia. Scrisoarea de garantie bancara trebuia sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea si adresa bancii garante, denumirea si adresa persoanei garante, numele si adresa beneficiarului garantiei, obiectul garantiei, valoarea garantiei, termenul de valabilitate a garantiei, clauze speciale, etc. Exista mai multe tipuri de scrisori de garantie bancara: pentru deschiderea de acreditiv; de participare la licitatie; de buna executie, de neefectuare a platii, etc.

- T -

Titlu cu venit fix

Categorie a titlurilor care genereaza un venit fix, determinat de o rata fixa a dobanzii. In aceasta categorie intra obligatiunile, certificatele de trezorerie si alte titluri cu dobanda fixa.

Titlu cu venit variabil

Categorie de titluri aflate in portofoliul unei banci care genereaza venituri variabile, precum sunt actiunile.

Titlu de credit

Inscris (cambie, bilet la ordin, cec, etc) emis de catre o banca sau o institutie de credit, care confera detinatorului sau dreptul de creanta precis determinat in cuprinsul sau si care se poate referi la dreptul de a primi sau de a transmite o suma de bani, garantarea unui credit. Posesorul unui titlu de credit dispune de suma prevazuta la un anumit termen numit scadenta, dat poate sa intre in posesia ei si inaintea acestuia prin transmitere pe calea girului sau prin scontare. Titlurile de credit pot fi: reprezentative, de participare, nominative, la purtator, la ordin.

Titlu de imprumut

Inscris compus din talon si mai multe cupoane. Talonul ofera dreptul detinatorului obligatiunii asupra sumei inscrise, iar cupoanele stau la baza incasarii dobanzilor aferente sumei subscrise.

Titlu de valoare

Document care constituie obiectul unei tranzactii financiare. In categoria titlurilor de valoare se include: titlurile de stat, obligatiunile, actiunile, etc; ele pot fi: nominative, la ordin sau la purtator.

Titluri de investitii

Categorie de titluri detinute in portofoliul unei banci, de natura titlurilor cu venit fix, care au fost achizitionate cu intentia de a le detine de o maniera durabila, in principiu, pana la scadenta. In aceasta categorie se cuprind : obligatiuni, efecte publice sau alte titluri cu venit fix. La intrarea in patrimoniu titlurile de investitii se evalueaza la valoarea de achizitie, formata din pretul de cumparare exclusiv cheltuielile de achizitie si dobanzile calculate pentru perioada scursa. In cazul in care pretul de achizitie al titlului este superior pretului de rambursare, deferenta (prima) trebuie amortizata pe durata de viata ramasa a titlului, pe seama cheltuielilor. In situatia inversa, diferenta (decontarea) se esaloneaza pe perioada ramasa de parcurs, pe seama veniturilor.

Titluri financiare

Titluri de credit si titluri de participatie cu scadente de peste un an de zile.

- V -

Valoare adaugata

Indicator care reflecta aportul valoric adus de o intreprindere prin activitatile sale asupra bunurilor cumparate. Valoarea adaugata reprezinta valoarea a tot ceea ce a creat si adaugat fazelor anterioare activitatea intreprinderii, concretizata in cresterea de valoare rezultate din utilizarea factorilor de productie peste valoarea consumurilor provenite de la terti, sau valoarea remunerarii tuturor participantilor directi sau indirecti la activitatea acesteia.

Valoarea maxima / minima achizitie

Suma maxima/minima pe care banca o acorda pentru scopul creditului.

Valoare nominala

Suma inscrisa pe un titlu de credit sau o valoare mobiliara.

Valori mobiliare

a) actiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata de capital;
b) obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni negociabile pe piata de capital;
c) orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor de plata;

Valori mobiliare emise in mod continuu sau repetat

Valori mobiliare de acelasi tip si/sau clasa emise continuu ori in cel putin doua transe distincte pe o perioada de 12 luni

Valuta

Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international. Moneda nationala a unui stat are caracter de valuta atunci cand este folosita de orice rezident al tarii respective pentru plata unor tranzactii internationale sau atunci cand este utilizata de un nerezident pentru plata unor marfuri sau servicii din tara respectiva.

Valuta efectiva

Valuta care se prezinta sub forma de numerar.

Valuta in cont

Valuta aflata sub forma de disponibilitati in conturi deschise la banci si la alte institutii financiare si de credit.

Virament

Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.

 

 0

Contacteaza-ne


Partenerii nostri